Financiar

actiuni de trezorerie

Ce sunt acțiunile de trezorerie

0

Acțiunile de trezorerie reprezintă acea parte din totalul acțiunilor pe care o companie o păstrează în trezoreria proprie. Este posibil ca acțiunile de trezorerie să provină dintr-o răscumpărare de la publicul larg sau dintr-o

om fericit

Ce este o Economie dezvoltată

0

Temenul de economie dezvoltată se referă la o țară cu un nivel relativ ridicat de creștere economică și securitate. Criteriile comune pentru evaluarea gradului de dezvoltare ale unei țări sunt venitul pe cap de

obligațiuni guvernamentale

Ce sunt acţiunile preferenţiale?

0

O acţiune preferenţială reprezintă forma de proprietate într-o corporație ce prezintă întâietate asupra activelor și câștigurilor acesteia în comparaţie cu acțiunile comune. Dividendele acțiunilor preferenţiale trebuie plătite, de regulă, înaintea dividendelor acționarilor obișnuiți, însă deținătorii

actiuni

Ce sunt acțiunile comune (ordinare)

0

O acțiune comună sau ordinară este un titlu de valoare ce semnifică dreptul de proprietate într-o corporație. Deținătorii de acţiuni ordinare îşi exercită controlul prin alegerea unui consiliu de administrație și votarea politicii corporative. Deţinătorii

cufăr cu aur

Ce sunt drepturile speciale de tragere – DST?

0

Drepturile speciale de tragere (DST sau XDR) se referă la un tip internațional de monedă de rezervă creat de Fondul Monetar Internațional (FMI) în anul 1969, care funcționează ca și supliment la rezervele existente

grafic actiuni

Ce este capitalul social?

0

Capitalul social reprezintă acţiunile preferenţiale și comune (ordinare) / părțile sociale etc. pe care o companie este autorizată să le emită în conformitate cu statutul său. Contabilii definesc capitalul social ca fiind o componentă a

investitor

Ce sunt investițiile străine directe – ISD

0

Investițiile străine directe (ISD) reprezintă investițiile făcută de o societate sau de o persoană fizică aflată în interes de afaceri dintr-o anumită ţară, într-o altă țară, fie sub forma înființării unei întreprinderi, fie prin

grafic crestere

Ce este excedentul de cont curent

0

Excedentul de cont curent este o diferență pozitivă între economiile și investițiile unei națiuni. Excedentul contului curent indică faptul că o națiune este un creditor net pentru restul lumii, spre deosebire de un deficit de

cec bancar

Ce este contul curent?

0

Contul curent reprezintă diferența dintre economiile unei națiuni și investițiile sale, fiind un indicator important a sănătăţii unei economii. Acesta este definit ca suma dintre balanța comercială (exporturile de bunuri și servicii minus importurile), veniturile

grafic-crestere

Ce este excedentul comercial?

0

Excedentul comercial este un indicator economic al unei balanţe comerciale pozitive, când exporturile unei țări depășesc importurile sale. Mai poate fi găsit și sub denumirea oarecum incorectă de excedent de cont curent. Excedentul comercial reprezintă