Ce se raportează la Biroul de Credit? Cu ce ne afectează?

0

Ce este Biroul de Credit (BC)?
Biroul de Credit este o companie privată care colectează informații despre clienții diverselor instituții financiare cu scopul de a ajuta participanții (instituțiile care furnizează datele) să distingă clienții buni platnici de cei rau platnici. Informațiile raportate sunt atât pentru clienți, cât și pentru codebitorii acestora.

Biroul de Credit a fost înființat în anul 2003 la inițiativa sectorului financiar, avand 25 de bănci ca principali acționari.

Baza sa de date cuprinde atât date furnizate de băncile acționare, cât și de la bănci și alte instituții financiare care au calitatea de participanți.

biroul de creditRegula pe baza căreia funcționează Biroul de Credit este că numai instituțiile care furnizează date au acces la informațiile oferite de baza de date.

În momentul în care un client solicită un împrumut de la o bancă sau de la o instituție financiară nebancară care furnizează date la biroul de credit, aceasta poate verifica în baza de date comună dacă solicitantul a avut restanțe în trecut sau dacă are credite în derulare.

Astfel, se poate verifica atât comportamentul de plată al clientului la alte instituții financiare, cât și gradul de îndatorare al acestuia, ajutând la o evaluare mai corectă a riscului de credit.

Ce se raporteaza la Biroul de Credit?
Baza de date a Biroului de Credit cuprinde trei categorii de informații:
– Date negative (informații despre clienți rău-platnici);

– Date pozitive (informații despre clienți bun-platnici);

– Un scoring (o notă finală, prin care Biroul evaluează riscul de credit al unui client).

Datele negative cuprind informații despre:
– Clienții cu restanțe la credite mai mari de 30 de zile și cu sume restante mai mari de 10 lei (sau echivalent în valută);

– Fraudulenți (persoane care au săvârșit o infracțiune sau contravenție în relatia directă cu o instituție financiară, pentru care s-a emis o hotărâre judecatorească definitivă și irevocabilă);

– Declarații cu inadvertențe (date neconforme cu realitatea furnizate de persoanele fizice la momentul solicitării împrumutului).

Toate datele negative se transmit către Biroul de Credit numai după ce instituția financiară l-a înștiințat pe client despre situația regăsită (cu minim 15 zile înainte de a-l raporta) și sunt menținute în sistem pentru o perioadă de 4 ani de la data ultimei actualizări transmise.

Datele pozitive cuprind informații despre:
–   Toate produsele de finanțare utilizate de populație care nu înregistrează restanțe la plată (sunt cuprinse informații precum valoarea creditului, soldul rămas, rata lunară, durata finanțării etc.).

Datele pozitive se transmit către Biroul de Credit după încheierea contractului de credit, cu acordul scris al persoanelor vizate (acordul fiind, de regulă, cuprins în solicitarea de finanțare sau în clauzele contractuale) și sunt menținute în sistem pentru o perioadă de 4 ani.

Scoring-ul reprezintă o notă finală acordată persoanelor fizice, prin care se estimează riscul de neplată al persoanei în cauză.

Cum se corectează informațiile dacă raportarea este greșită?
În general, nu Biroul de Credit este responsabil pentru erorile apărute în raport, ci bancile și instituțiile financiare care raportează informațiile.

Cu toate acestea, Biroul de Credit este obligat să verifice dacă raportul conține erori majore și să informeze banca raportoare în cazul în care găsește astfel de erori.

În vederea remedierii deficiențelor, Biroul de Credit recomandă întotdeauna clienților să se adreseze instituției financiare care i-a raportat greșit, printr-o cerere scrisă.

Instituția financiară fie aprobă cererea și actualizează informațiile din raport, fie nu aprobă cererea (dacă se consideră că raportarea a fost facută corect), moment în care clientul are opțiunea de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă în urma sesizării se constată că banca greșise întradevar raportarea și nu a efectuat corecția, aceasta este pasibilă de amendă si este obligată să rectifice inadvertențele.

Raportul Biroului de Credit poate fi modificat NUMAI în cazul în care se constată ca raportarea a fost greșită.

În cazul în care a fost raportată o întârziere, iar clientul o platește imediat apoi, raportul nu mai poate fi modificat, întrucât la data respectivă clientul a înregistrat întarzierea raportată.

Cum se stabilește scoringul Biroului de Credit?
Biroul de Credit a implementat modelul Fico Score, un model statistic internațional, în vederea stabilirii scoringului. Punctajul acordat clienților este între 300 (slab) și 850 (foarte bun).

Potrivit dezvoltatorului modelului, scoringul Fico se stabilește în funcție de 5 mari categorii de informații, fiecare având o pondere în scorul final, după cum urmează:
– Istoricul de plată (35%);

– Creditele în derulare (30%);

– Durata istoricului (15%);

– Creditele noi obținute (10%);

– Tipurile de credite utilizate (10%).

Istoricul de plată ține cont de plățile efectuate în trecut la credite, numărul maxim de zile de întârziere (acolo unde au existat), sumele restante, timpul trecut de la apariția restantelor, numărul de restanțe și numărul de credite rambursate fără întârzieri.

Sumele datorate sunt evaluate prin soldul creditelor existente, numarul de credite și ponderea creditului în totalul liniei de credit (în cazul overdraftului și cardurilor de credit).

Durata istoricului are drept criterii timpul trecut de la deschiderea conturilor și timpul trecut de când nu s-a înregistrat activitate în conturi.

Creditele noi sunt evaluate prin numarul de conturi care au fost deschise recent și tipul lor, numărul de interogari la biroul de credit, timpul trecut de la ultima interogare și timpul trecut de la deschiderea ultimului cont.

Tipurile de credit se referă la numărul de conturi (credite) active ale clientului, împărțite pe tipuri de produse.

Ținând cont de toți acești factori, scorul este cât se poate de realist, având drept criterii atât informațiile pozitive, cât și pe cele negative.

Restanțele diminuează scorul clientului, iar pe masură ce acesta iși achită ratele la timp în perioada urmatoare, scorul Fico va tine cont de acest lucru și va crește.

Cum se poate consulta raportul Biroului de Credit?
Conform legii, fiecare persoană are dreptul să obțină informații referitoare la situația înscrierii în Biroul de Credit.

Raportul poate fi obținut gratuit o dată pe an, ulterior costul acestuia fiind de 6 lei pentru fiecare raport solicitat.

Pentru eliberarea situației proprii, persoanele interesate trebuie să se adreseze în scris Biroului de Credit printr-o cerere tip datată și semnată, la care trebuie anexată o copie după actul de identitate și dovada achitării celor 6 lei (în cazul în care nu este vorba despre prima solicitare din an).

Plata celor 6 lei se poate face la orice unitate BCR, pe baza coordonatelor:
–    Beneficiar: SC Biroul de Credit SA (CUI R16140132);
–    IBAN: RO 93 RNCB 0090 0005 8898 0001;
–    Deschis la banca: BCR Lipscani.

Documentele se trimit la adresa Strada Sfânta Vineri nr 29, sector 3, București sau scanate la adresa de mail situatie@birouldecredit.ro.

Raportul solicitat poate fi trimis de către Biroul de Credit solicitantului fie prin intermediul Poștei (caz în care cheltuielile vor fi suportate de solicitant), fie prin intermediul e-mail-ului, în funcție de preferința solicitantului.

Cu ce ne afectează raportarea la Biroul de Credit?
De cele mai multe ori, în cazul în care raportarea la Biroul de Credit este pentru informații negative (restanțe, fraude, inadvertențe) nu se mai pot obține împrumuturi, sau, se pot obține cu greu și în condiții nu tocmai favorabile (avans mai mare, dobândă mai mare, garanții mai multe etc.).

De asemenea, ținând cont că atât instituțiile financiare nebancare cât și băncile raportează la Biroul de Credit, nu se mai poate evita declararea unui contract de leasing, de exemplu (așa cum se practica în trecut), întrucât finanțatorul află adevărul din raportul Biroului de Credit.

Un alt aspect care este relevant este acela ca informațiile sunt menținute timp de 4 ani, deci un comportament de plata nesatisfăcător manifestat în urma cu 3-4 ani, își poate pune amprenta pe decizia instituțiilor financiare de a acorda sau nu finanțare în prezent.

În aceste condiții, ideal ar fi să se contracteze credite numai în măsura în care pot fi cu siguranță achitate ratele și să se respecte scadențele acestora, pentru a evita eventuale neplăceri ulterioare.

Vedeți ce se raportează și la Centrala Riscurilor Bancare.

Niciun comentariu

Spune-ți părerea

Cod antispam *

Abonează-te la Newsletter pentru a nu rata ultimele articole publicate pe Știri-economice.ro

Introduceţi adresa de e-mail

Adresa de e-mail trebuie confirmată! Veți primi un e-mail de activare de la FeedBurner Email Subscriptions.