Ce este Contul financiar?

0

Contul financiar este o componentă a balanței de plăți a unei țări care acoperă creanțele sau pasivele față de nerezidenți, în special în ceea ce privește activele financiare.

Componentele contului financiar includ investițiile directe, investițiile de portofoliu și activele de rezervă și sunt defalcate pe sectoare.

Atunci când sunt înregistrate în balanța de plăți ale unei țări, creanțele făcute de către nerezidenți asupra activelor financiare ale rezidenților sunt considerate pasive, în timp ce creanțele făcute de rezidenți asupra nerezidenților sunt considerate active.

cont financiarDetalierea „Contului financiar”
Oferind un mecanism de urmărire a schimbărilor de proprietate a activelor internaționale, contul financiar se compune din două subconturi.

Primul se referă la proprietatea națională asupra activelor străine, cum ar fi depozitele bancare străine și titlurile de valoare în societăți străine, iar cel de-al doilea se referă la proprietatea străină asupra activelor interne, cum ar fi achiziționarea de obligațiuni guvernamentale de către entități străine sau împrumuturile acordate băncilor interne de către instituțiile străine.

Contul curent și contul de capital
Contul financiar diferă de contul de capital, în sensul că, contul de capital are în vedere transferurile de active de capital. Tranzacțiile din contul de capital nu au nici un impact asupra nivelurilor producției unei țări, asupra ratei de economisire sau a venitului global.

Fiind o reflectare a balanței comerciale curente a unei țări, combinată cu venitul net și plățile directe, contul curent servește la măsurarea importurilor și exporturilor de bunuri și servicii.

Corelate, cele trei conturi – contul curent, financiar și de capital reprezintă balanța de plăți a țării.

Înregistrarea tranzacțiilor
Contul financiar implică active financiare, cum ar fi aurul, valuta, instrumentele derivate, drepturile speciale de tragere, capitalurile proprii și obligațiunile.

În timpul unei tranzacții complexe care presupune atât active de capital, cât și creanțe financiare, o țară poate înregistra o parte a tranzacției în contul său de capital, iar cealaltă parte în contul său curent.

În plus, deoarece înregistrările din contul financiar sunt intrări nete care compensează creditele cu debitele, ele pot să nu apară în balanța de plăți a unei țări, chiar dacă tranzacțiile se produc între rezidenți și nerezidenți.

Riscurile și beneficiile accesului sporit la capitalul unei țări
Îmbunătățirea accesului la capitalul unei țări reprezintă un pas important spre liberalizarea economică, cu un cont financiar mai liberalizat țara respectivă având o deschidere mai mare pe piețele de capital.

Totuși reducerea restricțiilor la contul financiar presupune şi anumite riscuri. Cu cât economia unei țări este mai integrată cu economiile altor state de pe mapamond, cu atât creşte şi probabilitatea ca problemele economice din străinătate să se abată şi către economia ţării respective.

Potențialele riscuri această trebuie puse în balanţă cu posibilele beneficii, deloc de neglijat: costuri de finanțare mai mici, acces la piețele globale de capital și creșterea eficienței economice.

Niciun comentariu

Spune-ți părerea

Cod antispam *

Abonează-te la Newsletter pentru a nu rata ultimele articole publicate pe Știri-economice.ro

Introduceţi adresa de e-mail

Adresa de e-mail trebuie confirmată! Veți primi un e-mail de activare de la FeedBurner Email Subscriptions.